Things tagged 'vyresene'

limited to the area of Praha 7:

23 issues found for 'vyresene':

 • Vyřešené: Cyklostezka přes Most Barikádníků

  Created by Stínovlas // 1 thread

  Most Barikádníků je důležitou spojnicí mezi Trójou a Holešovicemi. Přímo pod jeho severním koncem probíhá cyklotrasa A2.

  Samotný most se sestává celkem z šesti pruhů, tří v každém směru a auta po něm jezdí poměrně vysokou rychlostí, navíc se na něm ráno pravidelně tvoří husté zácpy. Z prakticky denního sledování mostu lze zjistit, že prakticky žádný z cyklistů nejezdí mezi auty, ale všichni projíždí po přilehlém chodníku.

  Bylo by vhodné vytvořit alespoň na jedné straně stezku pro chodce a cyklisty, kde by cyklisté mohli projíždět legálně. Jako vhodnější se jeví strana východní, po které prochází znatelně méně chodců a navíc přirozeně ústí do ulice Varhulíkové (nyní neprůjezdné, probíhá stavba), a Jankovcovy.

  Konkrétní návrh nutných opatření:

  1) Umístit značku "Stezka pro chodce a cyklisty" na východní stranu severního konce mostu Barikádníků, tak aby navazovala na cyklotrasu A2.

  2) Umístit značku "Stezka pro chodce a cyklisty na křižení Jankovcovy a Argentinské.

  3) Do obou předchozích míst umístit v opačném směru značku "Konec stezky pro chodce a cyklisty".

  4) Na přechody u benzínové pumpy OMV zakreslit vodorovné dopravní značení upozorňující na probíhající stezku pro chodce a cyklisty.

  Konkrétní návrh volitelných opatření:

  5) Umístit k přechodům u benzínové pumpy i svislé dopravní značení.

  6) Přechody u benzínové pumpy zvýšit tak, aby byly v rovině se stezkou pro chodce a cyklisty, ale fungovaly jako retardéry pro projíždějící auta.

  K bodu 6) lze poznamenat, že chodník už mírně vyvýšený je a přechod je vůči němu snížen, stavební úprava by tedy byla nutná pouze v místě přechodu.

  Please sign in to vote.
 • Nelze se dostat do Bubenské

  Created by Jenda // 1 thread

  Ze severovýchodní části chodníku byla vytvořena stezka pro chodce a cyklisty. Dřív jsem najel ze Štvanice na magistrálu (nebylo to úplně jednoduché, ale nějak to vždycky šlo) a jel jsem do Bubenské v silnici. Teď jsem povinen použít chodník a jediná legální možnost jak se dostat do Bubenské je skočit na konci mostu z obrubníku do proudu odbočujících aut. To jako vážně? Navíc v Bubenské je od podzimu cyklopruh, takže se asi předpokládá, že tam cyklisté jezdit budou - jak se tam ale mají dostat?

  Možný postup:

  - Přelepit značku Stezka pro chodce a cyklisty. To je možné ihned s minimálními náklady.
  - Nahradit značku Stezkou pro chodce s dodatkovou tabulkou Cyklistům vjezd povolen (model Rašínovo nábřeží mezi Výtoní a Palackého mostem)
  - Budoucí instalaci stezek konzultovat s někým, kdo se vyjádří, zda to na daném místě nezpůsobí problém. Například se mnou.
  - Odstranit z vyhlášky povinnost používat stezku.

  Please sign in to vote.
 • Vyreseno: Cyklopruhy Veletržní

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Po dostavbě tunelu Blanka by bylo vhodné upravit ulici Veletržní do konfigurace 1+1 pruh pro auta. Taková úprava má silnou podporu místních obyvatel i místní politické reprezentace vzešlé z komunálních voleb 2014. Během této úpravy by bylo velmi žádoucí, aby v této ulici vznikly cyklopruhy.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešeno: ulice Nad Královskou oborou obousměrně

  Created by Ondřej Zeman // 1 thread

  Doplnit možnost obousměrného provozu cyklistů v krátkém úseku ulice Nad Královskou oborou. Neexistuje žádný důvod proč by tudy cyklisté nemohli jezdit obousměrně stejně jako v celé zbylé trase této ulice. Jednosměrka zde existuje jenom proto, aby tudy tranzitní automobilová doprava neobjížděla trvale ucpanou oblast Letenské křižovatky.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešeno: duplicita: Zobousměrnění pro cyklisty

  Created by Martin Krsek // 2 threads

  Vyznačený úsek ulice Osadní je jednosměrný, s povoleným provozem ve směru z centra (na sever), přestože je silnice dostatečně široká, aby umožnila obousměrný provoz minimálně cyklistů (chápu "zklidnění" komunikace pro auta, nicméně "zklidnit" pro cyklisty smysl nemá). Navíc úsek je rovný a přehledný a dostatečně široký i s parkujícími auty. Je sice pravda, že je možný provoz po chodníku Argentinské (A161), ale to je výhodné spíše pro "tranzitní" cyklodopravu. Pro spojení Dělnické, Tusarovy, Jateční apod. s Ortenovým náměstím apod. je to takřka ideální (zvláště když na Ortenově nám. [mezi ulicemi Vrbenského a U Pergamenky] navazující cykloobousměrka je). Mimochodem rozhodně nejsem sám, kdo by uvítal "legalizaci".

  Edit administrátora: Jedná se o duplicitu, diskutujte prosím zde: http://www.cyklistesobe.cz/issues/194-cykloobousmerka-osadni

  Please sign in to vote.
 • Vyřešeno: Cykloobousměrka Osadní

  Created by Evael // 1 thread

  Zobousměrněním dvou jednosměrných bloků v Osadní ulici by se vytvořila klidnější alternativa k jízdě po Komunardů. Ulice je široká dost, stačilo by přidat značení.

  Please sign in to vote.
 • Přerušený cyklopruh Veletržní

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Cyklopruh nově zřízený po otevření tunelu Blanka ve Veletržní ulici má jeden nedostatek. Nenavazuje na již dříve udělaný cyklopruh a je tak v místě křížení ulice U Studánky přerušený. Je to velká škoda, protože to narušuje celistvost celého opatření a tím výrazně snižuje jeho smysl i atraktivitu.

  Ideální by bylo zrušit odbočovací pruh v opačném směru a cyklopruhy celistvě propojit.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešeno: Legalizace X159 - Badeniho - Letná

  Created by David // 1 thread

  Chodník je nově rekonstruován, dostatečně široký, je vhodnou spojnicí při cestě z ulice Na Valech směr k Úřadu vlády (do Centa). Není sem ale povolen vjezd kol (na rozdíl od navazujícího "cyklochodníku" na X155, kde nějaká ta místy již zničené či chybějící legalizace je. Vhodné pro všechny, kdo nemají odvahu jet v provozu Badeniho a Chotkovou a dávají raději přednost chráněné cestě. Vhodné legalizovat a vyznačit trasu. Alternativa ke schodům v ulici Pod Bruskou. Možný problém by mohl nastat pouze při vyústění chodníku do ulice Badeniho, kde bývá při výlukách tramvají dočasná zastávka MHD. Případné problémy při velmi vysokém provozu cyklistů, které však nepředpokládám, by bylo možné řešit výzvou k vzájemné ohleduplnosti A-la Kampa:o)

  Please sign in to vote.
 • Odstranění schodů

  Created by Mart // 1 thread

  Schody na chodníku z kopce a do kopce, odstraněním pozůstatků po Stalinském umění a zarovnáním spádové cesty pomůžeme i rodičům s kočárky.

  Please sign in to vote.
 • Snížené obrubníky na A16 u Negrelliho viaduktu

  Created by Matej // 1 thread

  A16 v Holešovicích může sloužit jako spojení na metro Vltavská. Průjezd po chodníku je již (pokud vím) legální, největší překážkou jsou vysoké obrubníky u nepoužívaného vjezdu na holešovický brown-field.

  Please sign in to vote.
 • Zákaz vjezdu motorových vozidel na trojskou cyklostezku

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Během stavby Trojského mostu se z cyklostezky na trase A2 podél Vltavy v Troji vytratil zákaz vjezdu motorových vozidel, který byl umístěn u loděnice.

  Občas teď jezdí auta od západu až za loděnici a projíždí podjezdem pod Novou Povltavskou k VŠ kolejím. Zákaz by se měl v nějaké podobě (B11 či označení jako cyklopěšostezky apod.) vrátit na východní okraj loděnice, tj. za parkoviště.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Za Elektrárnou "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  V prosinci 2013 označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že ulicí lze po praktické trase dojet do Tróje či Bubenče. Zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole k dopravnímu značení.

  Please sign in to vote.
 • Jiřího Jandy "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  V březnu 2014 na tomto místě označena jako slepá. Pod značku doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že ulicí lze po praktické trase vystoupat do Bohnic. Zvýší využívání trasy a důvěru lidí na kole v dopravní značení. Stoupání po chodníku pomalou rychlostí pro chodce žádné riziko nevytváří.

  Please sign in to vote.
 • Stojan, ZŠ Umělecká

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  6-8 městských stojanů navrhuji umístit před vchodem na obě strany na místa, kde jsou dnes drátolamy neumožňující zamknutí kola o rám.

  Please sign in to vote.
 • Stojan, Elektrické podniky - Bubenská

  Created by Jirka // 1 thread

  3-5 stojanů typu obrácené U.

  Před kancelářskou budovou Elektrických podniků (Bubenská 1) chybí stojany a vídám zde opřená kola. Nedaleko se nachází také cykloprodejna.

  Vhodné lokality pro umístění naznačeny v mapě - naproti hlavnímu vchodu. Buď možno umístit podél zdi parkoviště -> atraktivnější, případně u trávníku u východu z podchodu Bubenské.

  Please sign in to vote.
 • Stojany u nádraží Holešovice

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Vytvoření stojanu pro kola u holešovického autobusového nádraží umožní lepší vazbu mezi cestami na jízdním kole a dálkovými autobusy, vlaky i metrem. Toto umístění je praktičtější než B+R, které je relativně daleko od obou vestibulů metra. Navíc oproti B+R umožňuje stání přes noc (výhodné např. pro sdílená kola).
  V ortofotomapě je návrh umístění stojanu vyznačen modrým obdélníkem. Červený křížek značí obvyklé stání kol u cedule. Parcela 160/13 je v majetku Hlavního města Prahy.

  Please sign in to vote.
 • Stojan AVU

  Created by Jirka // 2 threads

  3 - 5 obrácených U vlevo od hlavního vchodu do Akademie výtvarných umění.

  - V daném místě by stojany nepřekážely chodcům
  - Parkování kol by bylo zajištěno komfortně blízko vchodu do školy

  Please sign in to vote.

33 threads found for 'vyresene':

No library items found for 'vyresene'.

No planning applications found for 'vyresene'.

Spinner Please wait…
Back to top