Things tagged 'cov'

limited to the area of Praha 7:

One issue found for 'cov':

  • Průjezd přes ČOV volný, bez zákazů.

    Created by Ondřej Zeman // 1 thread

    Ověřeno 22.5.2022: průjezd přes ČOV na Císařském ostrově je volný a bez zákazů. Pouze na provizorním mostě přes Vltavský plavební kanál je semafor regulující jednosměrný provoz. Interval čekání cca 4,5 minuty. Dle návštěvního řádu do prostoru nad nobou linkou ČOV omezen vstup na 6 - 22 hodin.

    Please sign in to vote.

No threads found for 'cov'.

No library items found for 'cov'.

No planning applications found for 'cov'.

Spinner Please wait…
Back to top