Průjezd přes ČOV volný, bez zákazů.

Please sign in to vote.

Added by Ondřej Zeman

Ověřeno 22.5.2022: průjezd přes ČOV na Císařském ostrově je volný a bez zákazů. Pouze na provizorním mostě přes Vltavský plavební kanál je semafor regulující jednosměrný provoz. Interval čekání cca 4,5 minuty. Dle návštěvního řádu do prostoru nad nobou linkou ČOV omezen vstup na 6 - 22 hodin.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top