Zákaz vjezdu na A1 v ulici Holešovické nábřeží

Please sign in to vote.

Added by michal421

Ve směru na Trojský most je za větvemi schovaná značka zákazu vjezdu pro cyklisty a vstupu pro chodce. Cyklisté mohou jet po pěšině u vody.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top